ВНЕСЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО МИТНОГО РЕЄСТРУ УКРАЇНИ

17.12.2018

Власник об’єкта інтелектуальної власності або особа, що діє від імені правовласника в рамках наданих повноважень (наприклад, ліцензіат), за наявності підстав вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються або можуть бути порушені його права, має право подати до Державної фіскальної служби України заяву про захист майнових прав інтелектуальної власності, що йому належать, шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності.

 

До митного реєстру України можуть бути внесені наступні об’єкти інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону:

—          знаки для товарів і послуг;

—          промислові зразки;

—          корисні моделі;

—          винаходи;

—          сорти рослин;

—          об’єкти авторського права та суміжних прав.

 

Мінімальний пакет документів, що додається до заяви про митну реєстрацію, включає:

 • довіреність (у разі подання заяви представником);
 • документ, що підтверджує дію правової охорони об’єкта інтелектуальної власності;
 • детальний опис об’єкта інтелектуальної власності та оригінальних товарів;
 • зразки або зображення оригінальних товарів, за наявністю відомостей про контрафактні товари;
 • їх опис та зразки або зображення.

Залежно від обставин справи можуть бути надані також додаткові документи та матеріали.

 

Термін розгляду заяви

Відповідно до чинного Порядку заява про митну реєстрацію підлягає розгляду протягом 30 робочих днів після її подання.

Об’єкт може бути внесений до митного реєстру строком на 6 місяців або 1 рік (на розсуд правовласника) з можливістю його продовження необмежену кількість разів у межах терміну дії прав на відповідний об’єкт інтелектуальної власності.

З метою сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час митного контролю товарів, що переміщуються через кордон, інформація про зареєстровані в митному реєстрі об’єкти інтелектуальної власності надсилається всім митним органам України. Слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства, заходи, пов’язані з призупиненням митного оформлення, застосовуються у відношенні товарів, які ввозяться/вивозяться для вільного обігу, за винятком:

1) особистих речей;

2) товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності, що охороняються за законом, які переміщуються через кордон з метою особистого використання і не призначені для виробничої або іншої підприємницької діяльності, сумарна вартість / вага яких не перевищує обмеження, встановленого ч. 1 ст. 374 Митного кодексу України;

3) припасів.

 

Стосовно виявлення ознак порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю

У разі виявлення на підставі відомостей митного реєстру ознак порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та оформлення, їх митне оформлення призупиняється на термін до 10 робочих днів, який за необхідності може бути продовжений до 10 робочих днів (у відношенні товарів, що швидко псуються, термін призупинення становить 3 робочі дні без можливості його продовження), а товари підлягають розміщенню на складі митного органу.

 

Випадки коли об’єкт права інтелектуальної власності виключається Держмитслужбою України з митного реєстру:

 

 • у разі закінчення строку реєстрації об’єкта;
 • за заявою правовласника;
 • за рішенням суду;
 • у разі закінчення строку правової охорони об’єкта чи її дострокового припинення;

 

 • у разі відмови правовласника відшкодовувати витрати за зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено на підставі даних митного реєстру або з власної ініціативи митних органів, на складах митних органів;
 • у разі відмови правовласника відшкодовувати за власний рахунок витрати за знищення товарів відповідно до статті 401 Митного кодексу України;
 • у разі виявлення недостовірності відомостей, наведених правовласником у Заяві та доданих до неї матеріалах

Додаткова інформація за телефонами:                        +38 066 784 08 29+38 097 509 86 91.